Our Purpose

We maintain and repair social for the better.

บริษัท ระยองซัคเซสโซลูชั่น จำกัด

"เราซ่อมบำรุง และซ่อมสร้างสังคมให้ดีขึ้น"

Rayong success solution co,ltd.

Revolutionary maintenance for best of service and part of Thai social change.

ปฏิวัติรูปแบบงานรับเหมา เพื่อขายสุดยอดบริการงานซ่อมบำรุงและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

Pipe support

new fabrication and install
modify work

SS400  SUS304  SUS316
SUS304L  SUS316L

painting work

wire brushing
sandblasting machine
partners painting factory

We have safety measures that exceed

those specified by our customers.

“เรามีมาตรการความปลอดภัย เกินกว่าที่ลูกค้ากำหนด”

Always close the welding cabinet
Before placing the welding head.

ปิดตู้เชื่อมทุกครั้ง ก่อนวางหัวเชื่อม

Monitor blood pressure Employees at risk.

ตรวจติดตามความดัน พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยง

Blowing 100% alcohol
Before going out to work every time.

เป่าแอลกอฮอล์ 100% ก่อนออกหน้างานทุกครั้ง

Safety and Fire Watch Man
Go out to work without adhering to the requirements.

Safety และFire Watch Man ออกหน้างานโดยไม่ยึดติดกับข้อกำหนด

There are standards according to international principles.

มีมาตรฐานการตรวจสอบตามหลักสากล

Proactive and continuous work correction prevention system.

ระบบป้องกันการแก้งาน "เชิงรุก" และต่อเนื่อง

Double Check to check the distance before forming the work piece.

Double Check ในการตรวจสอบระยะก่อน For Cons

Use the For Construction stamp 100% inspected and certified by an engineer.

ใช้ตราแสตมป์ For Construction 100% ตรวจสอบ และรับรองโดยวิศวกร

Hang Tag TIE-IN 100% when cutting pipe in the production process.

แขวน Tag TIE-IN 100% เมื่อต้องตัดท่อในกระบวนการผลิต

OUR

customers

ROC
TMMA
GGC
PTT Asahi
TEX
TPRC
GC 2
GC 12

" เล่นบอร์ดเกมส์ "
เป็นเครื่องมือที่สะท้อนตัวตน
ทำให้เราเรียนรู้เข้าใจกันมากขึ้น

"แค้มป์ปิ้งPP"
แค้มป์ของคนมีฝัน
เราทำกิจกรรมนอกสถานที่
พูดคุยถึงPurposeองค์กรด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ได้ทั้งสาระได้บันเทิงพร้อมกัน

"ยกเลิกใส่ชุด Uniform"
แก้กฎเดิมๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป
เราไม่บังคับการแต่งกาย
เลือกใส่Uniform ตามโอกาสที่จำเป็น

"เกิด The best team"
ทีมงานคุณภาพเตรียมดี มีService mind นำPurposeมาเป็นหลักคิดในการทำงาน

"Leader"
เป็น 1 ในข้อของการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สำเร็จ จึงเกิดทีมขับเคลื่อนหรือผู้นำ เข้ามาร่วมบริหารงานและผลักดัน Purpose

"เจ้าภาพโครงการ"
โครงการสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้และเกิดขึ้นด้วยความสามารถ
ของพนักงานที่อาสาเป็นเจ้าภาพ

"บริหารงานแบบวงกลม"
โครงสร้างที่เป็นอุปสรรคไม่อาจทำให้ Purpose สำเร็จได้การกระจายอำนาจ ไม่ยึดติดกับคำสั่งเจ้านายคนเดียว Org. แบบวงกลมจึงเข้ามาแทนที่

"วางแผนการทำงานล่วงหน้า 1 วัน"
Fab.shop ใช้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานจากแนวคิดของ
Ivy Lee

"Safety Hero"
เริ่มต้นจากการทำ Quick Win
ที่ต้องการเปลี่ยน Mindset
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เราทำจนสำเร็จและถูกนับเป็นวัฒนธรรมใหม่

people- planet - profit

Free space zone
ตรงไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่
นัดประชุม ทำเวิร์คช็อป นั่งเล่นบอร์ดเกม

ดัน จัด จบ
ทุกคนสร้างEngagementได้เอง

สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันของ
ชาวออฟฟิศในพื้นที่ส่วนกลาง

เราบริหารงบประมาณกันได้เอง
มื้ออาหารกลางวัน งานเลี้ยง จัดกิจกรรม

ลดช่องว่างพนักงานกับผู้บริหาร
ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็เข้ามาพูดคุย
ปรึกษากันได้ง่ายๆ ไม่ต้องมากพิธี

เรามี 3 ข้อตกลงสำคัญ
ที่ทุกคนต้องคำนึงถึง
เพื่อเป็นองค์กรที่ปฎิวัติแล้ว

ไม่บังคับสแกนนิ้วเข้างาน
เพียงรู้หน้าที่ตัวเอง และเราไว้ใจกัน

Work from Anywhere
ทำงานที่ไหนก็ได้ในทุกวันเสาร์

ทำลายความเป็นฉัน
ที่เพื่อนร่วมงานต้องไม่ทน
และสร้างความเป็นเราเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

เส้นทางการเจริญเติบโต สำหรับผู้ที่รักความก้าวหน้า

ไม่ต้องรอให้นายใหญ่อนุมัติ
เพราะเรามีวงตัดสินใจรวมหมู่

พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น แค่Scan QR Code แล้วลีดเดอร์จะเคลียร์ประเด็นให้

ประเมินการทำงานแบบ 360 องศา
ลีดเดอร์ ประเมิน พนักงาน
พนักงาน ประเมิน ลีดเดอร์

พนักงานประเมินการทำงาน
ของลีดเดอร์ก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทน

คลิกดูปฏิทินงานของเรา